Tijdens het Straatfeest KNSM-laan Levantplein 6 mei 2022
zijn de dan geldende coronaregels van kracht